18: Julottan och de dödas mässa

Bakom dagens lucka finner vi en mängd hästskjutsar som under bjällerklang åker mot till kyrkan. Dags att tala om julottan och de dödas mässa. 🙂

Förr i tiden åkte man alltid till julottan i kyrkan dagen efter julafton. Det var viktigt att inte försova sig för om man gjorde det skulle man vara sömnig resten av året. Men man fick inte heller komma för tidigt till kyrkan för då kunde det bli så att man råkade hamna på de dödas mässa! :-O
Man trodde nämligen att de döda hade sin egen julotta vid midnatt. En klassisk sägen berättar om en kvinna som inte hade koll på tiden. När hon kom till kyrkan kunde hon se att det redan var tänt. Hon smög diskret in och satte sig längst bak. Snart märkte hon att något inte stod rätt till. Hon kände inte igen en enda människa. En kuslig känsla började krypa sig på henne som förvandlades till skräck när hon fick syn på en grannfru som varit död i över ett år. Grannfrun böjde sig fram till den rädda kvinnan och rådde henne att diskret gå ut men lämna kvar sin sjal. Kvinnan gjorde som hon blivit tillsagd. När hon senare återvänder till kyrkan för de levandes julotta hittar hon sin sjal brutalt söndersliten på kyrkogården!

Vad tror ni om denna sägen?

Tänker någon gå på julottan i jul?

En känd person som gick på de dödas mässa med dödliga konsekvenser var Fru Brita Bååt som härskade på Engsö slott i början på 1600-talet. Läs mitt inlägg om henne och hennes slott HÄR.

18 svar

 1. Brita Bååts spöke var mer obehaglig att möta läste jag i en annan hemsida. Jag tror att hon förtjänade det ändå för att hon var ju ond och styvsint. Man kan måla tavlan så att hon ska se snäll ut men i verkligheten var hon inte snäll för att hon var ju ond och styvsint! Hitler kan också se snäll ut men ville döda och bli av med förståndshandikappade människor och homosexuella och judar! Den snälla masken men skenet bedrar!

 2. Huga, vilka kusliga berättelser du har valt att placera bakom lucka nr 18. Vem vågar väl besöka en julotta efter att ha läst denna adventslucketext? Sanningen att säga så har jag faktiskt aldrig besökt en julotta i hela mitt liv. Och efter att ha läst denna adventslucketext samt klickat på länken till din minst lika läskiga bloggartikel om Brita Bååt, ser jag ännu mindre anledning att besöka en sådan gudstjänst. (Fast det har hänt att jag någon jul har sett och följt en julotta på tv, men det är många år sedan.).

  En sak som jag har funderat över är denna: Brukar inte spöken normalt ha för vana att uppträda ensamma, dvs inte i grupp? Men just i berättelserna om julottespöken vimlar det alltså av spöken i samma lokal. Varför är det så? Vet du det, Magic? Varför bestämmer sig alla solitära spöken att gemensamt – som ett kollektiv – besöka en julotta?

  Kan det möjligen ha att göra med att spöken på något vis dras till kyrkor, vilka ju är helgade lokaler till skillnad från alla andra ställen/platser där det spökar?

  Min pappa (född 1910) har berättat för mig, att när han var ung, så startade julottan redan vid 4-tiden på juldagsmorgonen. De fattiga ägde ingen häst och släde, utan de fick gå till julottan. Det var mer eller mindre ett tvång att deltaga i den gudstjänsten. Uteblev man utan giltigt förfall, blev man ofta kallad till prästen några dagar senare för att inför honom förklara varför man inte hade varit närvarande.

  Det kunde inte sällan ta 1-2 timmar att till fots ta sig till kyrkan, mycket beroende på väderlek, snömängd och så vidare.

  Plogade vägar var en sällsynthet. Många gånger tvingades folk att pulsa fram i djup snö för att komma till julottan. Att cykla var snudd på omöjligt. Och bilar existerade knappast inte. Och hade sådana funnits, skulle de ändå inte ha kunnat användas, eftersom vägarna som regel var oplogade. Utan det hästdragen släde som gällde för dem som hade råd att unna sig lyxen. att för egen maskin ta sig till kyrkan. (Jfr begreppet ”apostlahästar” som ju betyder att förflytta sig till fots.)

  Så antingen behövde man lägga sig tidigt på julaftons kväll. Eller, om man tillhörde ”nattsuddarnas” skara, var det nästan lika bra att försöka hålla sig vaken fram till dess det var dags att bege sig till kyrkan och julottan därstädes.

  Ofta var det svårt att beräkna gångtiden till kyrkan. Kanske har vi här en förklaring till den här sortens spökhistorier som du lyfter fram i dagens lucktext, Magic. Prästen ville måhända klargöra för sina församlingsbor vikten av att hålla tiden.

  Att komma för tidigt till julottan skulle ju innebära, att man tvingades stå utanför den låsta kyrkporten och frysa (= inte bra, risk för förkylning)). Och anlände folk för sent, blev prästen irriterad och störd. Kort sagt: punktlighet var A och O, bäst för både prästen och församlingsborna.

  Min pappa har också berättat för mig, att när han växte upp så var prästen en veritabel auktoritet, den på orten som åtnjöt mest respekt av alla. Om prästen dök upp på, säg, 100 meters håll, var man som manlig församlingsbo ändå tvungen att lyfta på sin mössa/hatt för honom – och kvinnorna måste niga för honom, trots det långa avståndet. Annars blev man uppkallad till prästen, som höll ett allvarligt förmaningssamtal med ”syndaren” och manade till bättring för att man skulle slippa hamna i Satans våld och bli snärjd i hans garn.

  Vad tror du,.Magic, om min här ovan framlagda punktlighetshypotes?Alltså att den så spridda berättelsen/myten om de döda julotta var ett försök från kyrkans/prästens sida att se till så att församlingsborna inte anlände för tidigt och därmed tvingades stå och frysa medan de väntade utanför kyrkan? Och/Eller för att de heller inte skulle komma för sent till julottan och på så vis störa/irritera prästen?

  Eller har du möjligen någon bättre förklaring att komma med? *hoppas*

  • Hej bbnews!
   Tack!
   Ja, haha julottan får verkligen ett kusligt sken över sig genom denna spökhistoria.
   Hmm, jag tror att det mycket väl kan förekomma samlingar av spöken just vi kyrkor / kyrkogårdar. Det är ju många som ha begravts där och därigenom har anknytning till platsen.
   Oj, vid fyra på morgonen! Det skulle jag aldrig orka 😛
   Hahaha tur att prästerna inte har sådan makt idag. Då skulle jag förmodligen ha kallats in på utskällning eftersom jag aldrig skulle orka till julottan. ^^
   Hmm, jag gillar din teori om att de ville undvika att folk förkylde sig. jag har dock ytterligare en teori. Nämligen att vikten av att komma upp och vara iväg i tid skulle uppmuntra folk att festa mindre vilt på julafton. 🙂

 3. Tack själv, Magic, för din insiktsfulla kommentar här ovanför! Du torgför i den två hypoteser/teorier:

  1) På platser som många avlidna har stark emotionell anknytning till, kan man förvänta sig att spöken ibland uppträder kollektivt, dvs som en sammanhållen grupp (som till exempel att tillsammans deltaga i de dödas julotta).

  En högst rimlig tolkning/förklaring, som jag delar med dig!

  2) Och så föreslår du en alternativ förklaring till varför prästerna förr var så noga med att understryka behovet av punktlighet (dvs att församlingsborna skulle infinna sig till julottan varken för tidigt eller för sent).

  Tänker man närmare efter, inser man lätt som en plätt, att din alternativa förklaring är högst rimlig.

  Det är nämligen väl känt, att just präster genom århundradenas lopp har spelat en viktig roll när det gällt att få församlingsborna att inte överdriva julfirandet genom att dricka sig berusade.

  Tyvärr har det nordiska julfirandet (både det hedniska Yule Tide och det kristna) alltid haft en stark koppling just till förtäring av alkoholhaltiga drycker. Vilket naturligtvis tenderar att ta bort såväl julstämning som folks andaktsfullhet inför julen.

  Jag tycker att bägge dina arbetshypoteser har fog för sig. Ditt sätt att tänka och resonera, Magic, leder till att din förmåga att finna rimliga förklaringar är större än de flesta andras. Jag har genom årens lopp träffat rätt många universitetsstuderande, vilka tyvärr har saknat din förmåga/talang att göra så kallade rimlighetsanalyser för att sedan dra slutsatser utifrån det.

  Faktum är att dina hypoteser (idéer) dessutom är testbara, dvs de lämpar sig för att forska vidare om.

  Det känns faktiskt som att i dig har den akademiska etnologiska forskningen (i Sverige) förlorat en ovanligt duktig (blivande) folklorist.

  En sak är i alla fall säker: Du tänker påfallande ofta precis som professionella forskare har för vana att – och förväntas – göra. Ändå är du så att säga självlärd (en så kallad autodidakt) inom folkloristiken, om jag nu har förstått saken rätt. Högst imponerande! Den sortens talangfullhet som du städse, i alla möjliga sammanhang, visar prov på är i själva verket en sällsynt bristvara (fast inte hos dig, alltså).

  Samma förmåga att tänka ”outside the box” samt att finna korrelationer (samband) etc ådagalägger du för övrigt, när du ägnar dig åt drömtydning, ett annat av dina favoritämnen.

  Jag har noterat att du för några timmar sedan låtit göra en drömanalys avsedd för en av dina bloggföljare, som skrivit till dig om en dröm hon nyligen haft.

  Dina förklaringar till hennes dröm verkar högst rimliga. Men bäst av allt tycker jag att din personliga ödmjukhet är. Den egenskapen hos dig yttrar sig inte minst i att du som regel lämnar mer än en vettig/rimlig/plausibel förklaring till hennes dröm.

  Därmed visar du samtidigt, Magic, att du har förstått det här med att drömanalys faktiskt bör ses som en konstart, som snarare bygger på kreatvitet, emotionalitet och empatisk begåvning, än renodlad vetenskaplig forskningsmetodik.

  • Hej bbnewsab!
   Åh, kul att du gillar mina teorier. 🙂
   Ja, jag tänkte på alla alkohol traditioner. Julbocken som skulle springa runt mellan gårdarna och supa var ju knappast den enda som drack. Så jag tyckte att det kändes rimligt.
   Blir så glad av dina fina ord! 🙂 Det är inte säkert att sverige förlorat mig som folklorist. Det kan mycket väl bli det jag satsar på såsmåningom. 🙂
   Roligt att du gillade min drömtolkning också. Julia hade ju redan gjort ett bra jobb med att tolka sin egen dröm men jag hoppas mina kommentarer ändå gav lite mer för henne att fundera på. 🙂
   Vet du att jag ibland tolkar mina drömmar medan jag drömmer! :-O Det är jättelustigt. Först drömmer jag något. Sen drömmer jag att jag vaknar ur den drömmen och börjar tolka den föregående drömmen. Sen vaknar jag på riktigt 😛

 4. Glömde en sak: Brukar du besöka julottorna, Magic?

 5. Apropå ditt sätt att drömma, Magic – det där med att du drömmer att du vaknar upp ur dröm nr 1 för att därefter ändå fortsätta att drömma vidare, denna gång i en dröm nr 2 – så är just den sortens drömfenomen (drömupplevelser) väldigt ovanliga.

  Dock har jag hört talas om den sortens parasomni tidigare, så du är inte helt unik i det avseendet.

  Här ett par intressanta artiklar som förhoppningsvis kan kasta lite mer ljus över den sortens drömupplevelser som du har/beskriver: 1) http://www.world-of-lucid-dreaming.com/dream-yoga.html ; 2) http://www.buddhistgeeks.com/2008/08/bg-084-dream-practices-comparing-dream-yoga-and-lucid-dreaming/ ; och 3) http://en.wikipedia.org/wiki/Dream_yoga .

  Lite förenklat skulle man kunna säga, att dream yoga är en mer avancerad form av här i västvärlden vanliga former av lucida drömmar.

  Genom att öva på och tillämpa Dream Yoga kan man göra ett successivt uppvaknande. För flesta av oss är huvudregeln, att vi går från ett fullt drömtillstånd till ett fullt uppvaknande. Men hos en del individer sker uppvaknandet stegvis, dvs med successivt allt mer ökande vakenhetsgrad.

  Den sortens successiva uppvaknande från en dröm kan buddhistiska munkar öva sig på under åratal i syfte att lära sig behärska metoden. Men ett fåtal människor – däribland du, Magic – tycks alltså kunna klara av Dream Yoga ( = successivt uppvaknande) utan att ha gått in för att träna särskilt på det.

  Successivt steg-försteg-uppvaknande brukar förknippas med ”paranormala” fenomen såsom Utanför-kroppen-upplevelser (jfr de andliga drömresor som förekommer inom schamanismen), remote viewing (jfr fenomenet bilokation/bilocation, vilket du för övrigt själv har tagit upp i din blogg häromåret), prekognition (jfr sanndrömmar och andra upplevelser som bygger på att kunna skåda in i framtiden), kontakt med andeväsen (jfr hypnagoga fenomen i samband med sleep paralysis, sömnförlamning/sömnparalys), intensiv samhörighetskänsla ( = oneness) med en kosmisk intelligens (jfr religiös extas som leder till kontakt med en gudom) etcetera.

  En del sömn- och drömforskare menar rent av, att den här sortens parasomni (som du beskriver) kan utgöra en förklaring till det som brukar kallas för nära-döden-upplevelser (vilka trots namnet inte måste ha med död eller dödsfara att göra).

  En följdfråga från mig blir förstås: Har du möjligen upplevt någon eller några av de här effekterna som jag just har beskrivit, Magic?

  Oavsett så är du i sanning en fascinerande person att lära känna. Du verkar kunna stå med ena benet i vår konkreta fysiska värld och med andra benet i något som skulle kunna liknas vid en andlig ( = icke-fysisk) värld – utan att tappa fotfästet i tillvaron.

  Det måste väl vara oerhört spännande att kunna leva i den sortens gränsland, Magic? Inte spelar det någon större roll, ifall det är hjärnan som skapar dessa gränslandsfenomen eller om det faktiskt existerar två verkligheter (en fysisk och en andlig) på riktigt, anser jag.

  Här är ett intressant artikelcitat: [W]ithin Buddhist “dream yoga” traditions, lucid dreaming is considered a trainable skill essential to the aspirant’s progress as a meditational adept: “Dream yoga tries to show us how the waking world isn’t outside and separate from our minds; it’s brought forth and enacted through our imaginative perception of it.”

  Detta citat hämtade jag från följande artikel:
  http://www.nytimes.com/2014/12/21/books/review/evan-thompsons-waking-dreaming-being.html?emc=edit_bk_20141219&nl=books&nlid=54038968&_r=0 . Det är en recension av innehållet i en bok som har titeln WAKING, DREAMING, BEING (med undertiteln: Self and Consciousness in Neuroscience, Meditation, and Philosophy). Bokens författare heter Evan Thompson.

  Till sist: Det kanske finns fler som läser detta och som har sina egna upplevelser av den sortens fenomen som jag diskuterar med Magic. Ni får hjärtans gärna bidraga med era upplevelser samt deltaga i vår diskussion, om ni vill. Det är jag förövrigt helt säker på att inte heller Magic har något emot.

  PS Magics spännande bloggartikel om bilokation/bilocation kan ni nå genom att klicka på denna länk: https://missmagicgirl.wordpress.com/2012/02/17/bilocation-gar-det-att-vara-pa-tva-stallen-samtidigt/ . DS

  • Hej bbnews!
   Åh, vad spännande! Jag har aldrig hört om dream yoga. Kanske är något jag borde utveckla.
   Jag kan ha drömmar där jag drömmer att jag vaknar sådär fem, sex gånger på rad. Det är ganska häftigt men i vissa drömmar blir jag frustrerad och vill vakna på riktigt.
   Men ibland njuter jag av att det är en lucia dröm och testar att flyga 🙂 För när jag vet att det är en dröm kan jag ju också kotrollera den och göra var jag vill. 😉
   Ja, jag har alltid haft den andliga dimensionen på tillvaron. Kan inte tänka mig att vara utan den. Den är som en del av mig 🙂

 6. Drog mig också till minnes denna intressanta bloggartikel, som Magic skrivit: https://missmagicgirl.wordpress.com/2009/10/18/ut-ur-kroppen-upplevelser/ . Läs gärna den också, eftersom ut ur-kroppen-upplevelser (på engelska OBE = Out of body experience) är ett av de upplevelsesymtom som kan utlösas när ens uppvaknande från en dröm inte sker abrupt/omedelbart utan successivt, steg för steg, ”lager för lager”.

  En mycket intressant artikel, vilket bevisas också av det faktum att den erhöll närmare 100 kommentarer, när den var (relativt) färsk/nypublicerad.

 7. Ja, och väldigt många av den här sortens intressanta fenomen har du behandlat i din så fina och läsvärda blogg, Magic. Men även om du redan har belyst ett visst ämne/tema kan man som regel skriva om det ur en annorlunda infallsvinkel, eftersom denna sorts fenomen som regel är komplexa och vanligen har mer än en enda utlösande orsak och/eller symtombild.

  FDETDA: Vad glad jag blir att jag kunde ge dig en ny infallsvinkel på vad ditt sätt att drömma skulle kunna bero på.

  Det där du berättar om att du likt en Peter Pan-figur kan flyga omkring lite i drömmen kan absolut ses som en variant av OBE, dvs upplevelsen av att man tillfälligt lämnar den fysiska kroppen för att sedan komma tillbaka till densamma. Flygningar/Flygturer medan man drömmer kan alltså ske både utan ens fysiska kropp och med den fysiska kroppen som ett slags flygplan (á la Peter Pan).

  De flesta måste ta till hallucinogena droger för att erhålla den sortens ”magiska” upplevelser som du beskriver, Magic, men du tillhör såvitt jag förstår det fåtal som äger den här förmågan utan att behöva använda dig av droger. Känns cool, särskilt som du uppenbarligen kan styra dina drömmar undan det som annars skulle kunna uppfattas som skrämmande.

  Visste du förresten att just nattugglor oftare har ”vivid dreams”, inte sällan med mardrömsaktigt otäckt innehåll, än vad fallet är för icke-nattugglor. Här följer ett citat som belyser det sambandet:

  Research published in 2011 in the journal Sleep and Biological Rhythms, revealed that night owls are more likely than their early-bird counterparts to experience nightmares.

  In the study 264 university students rated how often they experienced nightmares on a scale from 0 to 4, never to always, respectively. The stay-up-late types scored, on average, a 2.10, compared with the morning types who averaged a 1.23. The researchers said the difference was a significant one, however, they aren’t sure what’s causing a link between sleep habits and nightmares.

  Among their ideas is the stress hormone cortisol, which peaks in the morning right before we wake up, a time when people are more prone to be in REM, or dream, sleep. If you’re still sleeping at that time, the cortisol rise could trigger vivid dreams or nightmares, the researchers speculate.

  Hela den artikel som citatet har hämtats från är läsvärd, kolla gärna in den genom att klicka på följande länk: http://www.livescience.com/19950-5-facts-dreams-nightmares.html .

  • Hej bbnews!
   Ja, det är nog lite OBE-varning på mina flygdrömmar. Det är häftigt. 🙂
   Intressant. Alltså är det bra att vara nattuggla 🙂

 8. Det verkar i alla fall som att nattugglor överlag har ett rikare och mer diversifierat inre liv. Den stora nackdelen är väl att det samhälle vi alla lever i är anpassat till och avsett för ”early birds”-personer i första hand.

 9. När jag kollar dagens mejlskörd, faller mina ögon lite extra på veckans nyhetsbrev från Dream Studies Portal. Tror att den sajtens nyhetsbrev vore något för dig att prenumerera på, Magic.(Och för andra också, som är intreserade av lucida drömmar.)

  Dessutom kan du där på den sajten gratis ladda ned en ebok som handlar om just lucid dreaming. Kolla in: http://dreamstudies.org/subscribe-to-dreamstudies/ , där det finns en länk att klicka på för nedladdning av den 52 sidor långa eboken.

  Sedan kan man förstås söka efter artiklar som stått att läsa på sajten men som numera har placerats i sajtens artikelarkiv.

  I artikelarkivet finns exempelvis dessa två artiklar om lucid dreaming som jag tror skulle kunna intressera dig, Magic (och andra intreserade av lucid dreaming):

  1) http://dreamstudies.org/2010/06/10/inception-mutual-lucid-dreaming/ (bland annat diskuteras i den artikeln om det i framtiden kommer att bli möjligt att dela någon annans vanliga drömmar, och – mer specifikt – om det kommer att bli möjligt för två eller flera personer att dela och deltaga i samma lucida dröm; jag själv tycker det låter fantastiskt coolt, om detta skulle bli möjligt); samt

  2) http://dreamstudies.org/2009/09/18/lucid-dreaming-hybrid-gamma-biurnal-beats/ (bland annat om hur hjärnans gammavågor, en mindtre vanlig vågtyp i hjärnan, tycks vara viktiga för att lucida drömmar ska kunna induceras av/hos den sovande/drömmande; här vill jag inflika, att just gammavågor tycks spela en viktig roll också vid OBE- och NDE-upplevelser, alltså vid ut ur kroppen-upplevelser och så kallade nära döden-upplevelser).

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: